Tiež zvyknete s úsmevom tvrdiť, že máte absolútny hudobný hluch?

Ste presvedčený, že nemáte hudobný sluch? Alebo dokonca často s úsmevom na perách tvrdíte, že máte absolútny hudobný hluch? Podľa Zuzany Suchánkovej to nie je pravda. Nenaučili by ste sa totiž ani rozprávať. Takže tak. Poddajte sa slobodne tomu svojmu sluchu či hluchu a zaspievajte si s nami.

  • Zuzana Suchánková, Jay Roberts – Joshua Fit the Battle of Jericho
  • Zuzana Suchánková, Kamil Peteraj – Mohli sme byť rozprávkový pár
  • Zuzana Suchánková, Kamil Peteraj – Láska to sú všetky kríže
  • Zuzana Suchánková, J. J. Cale – Cajun moon
  • Zuzana Suchánková, Joan Osborne – One Of Us
  • Zuzana Suchánková – Ako Johanka z Arku

Nebojte sa výsledku! Určite to bude dobré! ?