To hlavné je očiam neviditeľné

V pondelok 14.januára 2019 sa uskutočnila vernisáž k výstave výtvarných diel detí zo Špeciálnej základnej školy internátnej Vladimíra Predmerského v Trenčíne. Za vznikom množstva pozoruhodných prác je treba vidieť úsilie učiteľky výtvarnej výchovy a umeleckej vedúcej v tejto škole pani Márie Fizelovej. Celú akciu na kameru zdokumentoval a zostrihal pán Peter Peťovský z TV Trenčiansky terajšok.

Kronika z výstavy prác

Viac: Dobre vidíme iba srdcomVýstava čistých duší v trenčianskej kaviarni