Tvorivé večery

v Savanna Café

Tvorivé večery sú pre každého, kto rád vyskúša nové veci. Nechajte sa inšpirovať nápadmi. Stretnite ľudí s rovnakými záujmami. Odneste si domov vlastné umelecké dielo alebo získajte nové zručnosti.

Privítame každého, kto sa ochotne podelí o svoje skúsenosti a dokáže iných inšpirovať k tvorbe.

Priestory Savanna Café je možné prispôsobiť tak, aby vyhovovali konkrétnej náplni kreatívneho večera. Informácie osobne.

  • technickú podporu (dovoz, odvoz meteriálu, predaj lístkov, občerstvenie pre hostí),
  • grafické spracovanie súvisiacich materiálov (pozvánka, plagát, katalóg),
  • propagáciu na stránkach Savanna Café (web, FB, Google, Google+),
  • foto alebo video reportáž.

Počas tvorivého večera je možný aj predaj produktov. Účasť nie je možné podmieňovať ich nákupom!!!

Program:

Ing. Roman Remo

Mobil: +421 904 593 972

e-mail: remo@zoerentals.eu