Nahrávam Udalosti

Nazad do Udalosti

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

032/6555 323||http://www.tnos.sk

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne je príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom. Jeho poslaním ako regionálnej kultúrnej inštitúcie je aktívne napomáhať cieľavedomému rozvoju kultúry a osvety na základe záujmov a potrieb občanov v územnej pôsobnosti okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou.

  • Nenašli sa žiadne výsledky.